polczech.com

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

 Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

 

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

 

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

 

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

 

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

Polecamy chwytaki wieloszczękowe do żurawi hydraulicznych.

 

Wskaźnik obecności wysokiego napięcia IVN

Wskaźnik bliskości wysokiego napięcia IVN produkcji firmy SCS Servis służy do wykrywania obecności pola elektrycznego, wzbudzanego przez energetyczne linie przesyłowe. W przypadku kiedy jedna z sond zostanie przybliżona do obszaru chronionego linii elektrycznej urządzenie wydaje akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze. Wskaźnik jest mikroprocesorowym urządzeniem wykrywającym pole elektromagnetyczne wytwarzane przez elektryczne linie przesyłowe.

Czujnik obecności wysokiego napięcia IVN składa się z obudowy zawierającej układ mikroprocesorowy, elementy sterujące, urządzenia emitujące sygnał dźwiękowy i optyczny oraz dwóch sond przeznaczonych do montażu na teleskopie żurawia. Jedna sonda jest zamontowana na ramieniu podstawowym wysięgnika, druga na głowicy wysięgnika. W przypadku podnośników koszowych i platform roboczych stosowana jest jedna sonda.

Wskaźnik IVN certyfikowany jest przez EZU Praga oraz posiada oznaczenie CE.

Sygnalizator napięcia IVN dla firm energetycznych może służyć jako urządzenie kontrolne, potwierdzające poprawność wyłączenia zasilania linii energetycznej wysokiego napięcia.

Centralka posiada cztery gniazda podłączeniowe, dwa gniazda do podłączenia sond pomiarowych, gniazdo do podłączenia zasilania oraz gniazdo umożliwiające podłączenie zewnętrznych lamp i sygnałów ostrzegawczych, (należy zastosować dodatkowy przekaźnik dostosowany do obciążenia zewnętrznymi sygnalizatorami). Centralka wyposażona jest w dotykowy przycisk służący do kontroli sprawności działania urządzenia oraz przycisk zmiany zakresu pracy.

Nie reaguje na obecność linii przesyłowych prądu stałego. (kolejowe, tramwajowe, irp. linie przesyłowe)

Nie jest sprzętem ochrony osobistej !

Producent i dystrybutor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędne nastawienie lub zainstalowanie wskaźnika IVN, powstałe uszkodzenia w majątku lub zdrowiu osób. Zawsze należy mieć w pamięci iż IVN jest tylko wskaźnikiem zbliżenia do linii wysokiego napięcia. Nie może zastąpić bezpiecznej praktyki pracy i doświadczenia !!! Przed rozpoczęciem pracy w bliskości linii wysokiego napięcia za każdym razem należy sprawdzić funkcjonalność systemu. (szczegółowe informacje są zawarte w dokumentacji dołączonej do urządzenia)

Parametry techniczne  
Napięcie zasilana (V DC)  10 - 28
Temperatura pracy (°C)  - 15 do + 60
Maksymalny pobór prądu (A)  0,2
Ochrona centralki  IP55<
Ochrona sond  IP65<
Czujnik IVN jest nastawiony na czułość reakcji, zgodnie z normami obowiązującymi w Czeskiej republice
linia od 1 kV do 35 kV   7 metrów
linia od 35 kV do 110 kV  12 metrów
linia od 110 kV do 220 kV  15 metrów
linia od 220 kV do 400 kV  20 metrów
linia powyżej 400 kV  30 metrów
Dokładność wskazań wynosi +15%, tak aby w przypadku zmiany ciśnienia atmosferycznego i wilgotności  powietrza wpływających na rozchodzenie się fal pola elektromagnetycznego wskazanie obecności rozpoczynało się w bezpiecznym zakresie ochronnym.
Sygnalizator napięcia na żądanie Klienta może być ustawiony na inne zakresy pracy, tak aby jego czułość była zgodna z normami BHP obowiązującymi w danym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce stosowanie sygnalizatorów napięcia reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z 6 lutego 2003). Artykuł 55 określa, że: „Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia”

Panel sterowania wskaźnikiem wysokiego napięcia IVN.

Galeria zdjęć wskaźnika obecności pola elektromagnetycznego linii wysokiego napięcia.

  • Certyfikat_wskaznika_IVN
  • IVN_SCS
  • Wskaznik_IVN_1
  • Wskaznik_IVN_2
  • Wskaznik_IVN_7
  • Wskaznik_IVN_8
  • Wskaznik_wysokiego_napiecia

Wskaźnik IVN może współpracować z ogranicznikiem obciążenia żurawia SLI GEMINI

Pin It
 

napisz email

+48 507 867 563